djepcj
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj

DIRECTOR EXECUTIV
TRIFU SORINA-LAVINIA - miercuri 12 – 14

ŞEF SERVICIU EVIDENŢĂ PERSOANE
GREȚA CLAUDIA-MARIA - zilnic 11 – 13

ŞEF SERVICIU STARE CIVILĂ
MISZTI – CHIFOR NATALIA – VICTORIA - zilnic 11– 13

ȘEF BIROU JURIDIC-CONTENCIOS, INTEGRARE EUROPEANĂ ȘI RESURSE UMANE
BUGNER CRISTIAN-LUCIAN
Responsabil cu difuzarea informațiilor de interes public potrivit Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informațiile de interes public.


Program: Luni - Joi  8 - 15:30
               Vineri      8 - 13

DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE