djepcj
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj

Programările pentru audiență se fac personal, la sediul instituției, la Compartimentul Secretariat, Arhivistică și Relații Publice, și telefonic(+40-264-450406), în timpul programului cu publicul.

De asemenea cetățenii se pot programa folosind și poșta electronică(djep_cluj@cj.e-adm.ro).

DIRECTOR EXECUTIV
IOAN-EMILIAN ROȘCA - miercuri 13.00 – 14.00

ŞEF SERVICIU EVIDENŢĂ PERSOANE
CLAUDIA-MARIA GREȚA - zilnic 12.00 – 13.00

ŞEF SERVICIU STARE CIVILĂ
NATALIA – VICTORIA MISZTI – CHIFOR - zilnic 12.00– 13.00

ȘEF BIROU JURIDIC-CONTENCIOS ȘI RESURSE UMANE
SORINA-LAVINIA TRIFU-zilnic 12.00-13.00


DIRECȚIA GENERALĂ PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE