djepcj
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj

DIRECTOR EXECUTIV
SORINA-LAVINIA TRIFU - miercuri 12 – 14

ŞEF SERVICIU EVIDENŢĂ PERSOANE
CLAUDIA-MARIA GREȚA - zilnic 11 – 13

ŞEF SERVICIU STARE CIVILĂ
NATALIA – VICTORIA MISZTI – CHIFOR - zilnic 11– 13

ȘEF BIROU JURIDIC-CONTENCIOS, INTEGRARE EUROPEANĂ ȘI RESURSE UMANE
CRISTIAN BUGNER-zilnic 11-13


Program: Luni - Joi  8 - 15:30
                Vineri      8 - 13

DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE