djepcj
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj

În conformitate cu prevederile din MESAJ IMPORTANT

din pagina principală a site-ului.

DIRECTOR EXECUTIV
CARMEN-MIHAELA FILIP - miercuri 13.00 – 14.00

ŞEF SERVICIU EVIDENŢĂ PERSOANE
CLAUDIA-MARIA GREȚA - zilnic 12.00 – 13.00

ŞEF SERVICIU STARE CIVILĂ
NATALIA – VICTORIA MISZTI – CHIFOR - zilnic 12.00– 13.00

ȘEF BIROU JURIDIC-CONTENCIOS ȘI RESURSE UMANE
COSMIN-TRAIAN MAGLAS-zilnic 12.00-13.00


DIRECȚIA PENTRU EVIDENȚA PERSOANELOR ȘI ADMINISTRAREA BAZELOR DE DATE

MINISTERUL AFACERILOR INTERNE