djepcj
Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj

Mesaj inportant:

Adresa: Cluj-Napoca, Str. Aviator Bădescu, nr. 7-9


Telefon: Centrala tel.: 0264-450406
Fax: 0264-450405
E-mail: djep_cluj@cj.e-adm.ro
Web: www.djepcluj.ro

Director executiv 0264-450406
Şef Serv. Evidenţa Persoanelor 0264-450407
Şef Serv. Stare Civilă 0264-450408
Şef Serv. Financiar 0264-450406


CONDUCEREA DJEP CLUJ