djepcjPotrivit Hotarârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 230/2021, Anexa nr.7 privind aprobarea taxelor speciale pentru servicii de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor practicate de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj, se stabilesc urmatoarele taxe speciale:

Nr. crt.  TAXA  CUANTUM 
1. Taxă privind avizarea prealabilă în regim de urgență, în termen de 48 ore de la data înregistrării cererii, a dosarelor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă provenite din străinătate 150 lei/persoană
2. Taxă pentru soluționarea dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă, în regim de urgență (48 de ore de la date înregistrării cererii) 150 lei/persoană
3. Taxă soluționare cerere depusă 12 lei / cerere
4. Taxă pentru solicitarea atribuirii numărului certificatului de divorț din Registrul unic al certificatelor de divorț 25 lei/persoană