djepcjPotrivit Hotarârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 222/2023, Anexa nr. 9 privind aprobarea taxelor speciale pentru servicii de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor practicate de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj, se stabilesc urmatoarele taxe speciale:

Nr. crt.  TAXA  CUANTUM 
1. Taxă privind avizarea prealabilă în regim de urgență, în termen de 48 ore de la data înregistrării cererii, a dosarelor de transcriere a certificatelor/extraselor de stare civilă provenite din străinătate 150 lei/persoană
2. Taxă privind avizarea prealabilă în regim de urgență, în termen de 48 ore de la data înregistrării cererii, pentru soluționarea dosarelor de înscriere a mențiunilor cu privire la:modificările intervenite în statutul civil al persoanei cu privire la nume, rectificarea actelor de stare civilă produse în străinătate, regimul matrimonial ales la autoritățile/instituțiile străine competente 150 lei/persoană
3. Taxă pentru soluționarea dosarelor de schimbare a numelui pe cale administrativă, în regim de urgență (48 de ore de la date înregistrării cererii) 150 lei/persoană
4. Taxă pentru solicitarea atribuirii numărului certificatului de divorț din Registrul unic al certificatelor de divorțTaxă soluționare cerere depusă 25 lei/persoană
5. Taxă pentru soluționare dosar de rectificare acte de stare civilă și mențiuni înscrise pe marginea actelor de stare civilă. 12 lei / cerere