djepcj     Având în vedere că, la nivelul judeţului Cluj, conform situaţiei primite de la Biroul Judeţean de Administrare a Bazelor de Date privind Evidența Persoanelor Cluj, există încă persoane care nu au solicitat eliberarea cărţii de identitate la împlinirea vârstei de 14 ani, la schimbarea domiciliului sau la expirarea termenului de valabilitate al actului de identitate, adresăm, din nou, rugămintea către aceste persoane de a se prezenta la sediul Serviciului Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor la care sunt arondaţi sau la sediul instituţiei noastre, pentru a solicita intrarea în legalitate, dat fiind faptul că serviciile oferite cetăţenilor de către instituţiile publice sau agenţii economici se realizează pe baza unui act de identitate valabil, iar cartea de identitate poate fi utilizată ca document de călătorie al cetățenilor români în spațiul statelor membre ale Uniunii Europene.