djepcjÎn conformitate cu prevederile Legii nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public, pentru refuzul nejustificat, explicit sau tacit, de comunicare a informaţiilor sau pentru orice altă încălcare a dreptului persoanei de liber acces la informaţiile de interes public (comunicarea informaţiilor într-o formă inaccesibilă, neclară, vagă, incompletă, comunicare tardivă a informaţiilor sau a refuzului, necomunicarea prelungirii termenului de la 10 la 30 de zile etc.) solicitantul are la dispoziţie două căi de atac: reclamaţia administrativă şi plângerea în instanţă.

1. Reclamaţia administrativă
- se adresează conducătorului instituţiei publice din care face parte angajatul care a refuzat aplicarea prevederilor legii liberului acces la informaţiile de interes public;
- se formulează în termen de 30 de zile de la data la care solicitantul informaţiei a luat cunoştinţă de încălcarea dreptului.

2. Plângerea în instanţă
- se adresează secţiei de contencios administrativ a tribunalului în a cărei raza teritorială domiciliază persoana vătămată în drepturile sale sau în a cărei raza teritorială se află sediul instituţiei publice;
- se face în termen de 30 de zile de la data expirării termenului de 10 zile sau, după caz, în cel mult 30 de zile de la înregistrarea solicitării.

Denumire fișier Mărime fișier Descarcă / vizualizează
Anexa 2 - MODEL RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (1) 6.32 KB Descarcă
Anexa 3 - MODEL RECLAMATIE ADMINISTRATIVA (2) 6.33 KB Descarcă