djepcjBuget


1. Bugetul ce cuprinde toate sursele financiare ale instituției, pe ani, în format deschis precum și rectificările bugetare ale instituției.
Prevedere expresă a legii (Art. 5, alin. 1, lit. e) din Legea nr. 544/2001)

2. Execuția bugetară – situația plăților în format deschis (actualizate cu o frecvență lunară).
Cerere a societăţii civile şi a mass-mediei asumată de actuala guvernare: lunar, începând cu 2015 (numele furnizorului, data plății, suma achitată, natura cheltuielii), din care aferente fondurilor nerambursabile.

3. Situația drepturilor salariale și a altor drepturi drepturi prevăzute de acte normative cu un caracter special, ale angajaților din aparatul public.
Cerere a societății civile susținută de actuala Guvernare și practicată deja de o serie de instituții publice (Ministerul Finanțelor, MDRAP, MCSI).

Pagina de internet va informa care sunt drepturile de natură salarială stabilite potrivit legii, pentru personalul din respectiva instituție, precum și alte drepturi prevăzute de acte normative cu un caracter special de exemplu: parcul auto al instituției, dreptul la mașină de serviciu, locuință de serviciu, costuri de protocol, etc, cu indicarea pentru fiecare informație a cadrului legal (act normativ și articolul), care conferă aceste drepturi, conform modelului de mai jos. Acest model reprezintă un standard minimal de detaliere a informațiilor.
În cazul Consiliilor de Administrație ale companiilor de stat/întreprinderilor cu capital de stat, se va publica totalul indemnizațiilor membrilor Consiliului de Administrație și componența acestuia, precum și execuțiile contabile semestriale.