djepcjINFORMARE

     Începând cu data de 25.05.2018 intră în vigoare Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date.

     Prin Dispoziția directorului executiv al D.J.E.P.Cluj nr. 19 din data de 25.05.2018 , la nivelul D.J.E.P.Cluj este desemnat responsabil cu protecția datelor cu caracter personal , conform Regulamentului U.E. nr. 679/2016, consilier Cionca Sorin;

     Datele de contact ale responsabilului cu protecția datelor cu caracter personal sunt:

     Consilier Cionca Sorin

     Mun. Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 7-9, cod poștal 400196, Jud. Cluj;

     Tel. (0040)264-450406, Fax.(0040)264-450405;

      e-mail: djepcluj@mail.rdscj.ro

     Regulamentul (UE) 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date, în cazul în care datele cu caracter personal referitoare la persoana vizată sunt colectate de la aceasta , impune, potrivit art.13, furnizarea următoarelor categorii de informații:

     Identitatea și datele de contact ale operatorului de date cu caracter personal:

     Direcția pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București (înființată în baza H.G. NR. 1367 DIN 2009);

     Mun.București str. Obcina Mare nr. 2 , Sector 6;

     tel 021-413.54.42; 021-746.70/47/8/9, Fax. 021-413.50.49;  

     e-mail depabd@mai.gov.ro

     

     Identitatea și datele de contact ale reprezentantului operatorului datelor cu caracter personal:

     Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj;

     Mun. Cluj-Napoca, str. Aviator Bădescu nr. 7-9, cod poștal 400196, Jud. Cluj;

     Tel. (0040)264-450406, Fax. (0040)264-450405;

      e-mail: djepcluj@mail.rdscj.ro

         Scopul și interesul legitim în care sunt prelucrate datele cu caracter personal:

Aplicarea , în principal , a următoarelor prevederi legale:

-O.G.nr. 84/2005 privind înființarea , organizarea și funcționarea serviciilor publice comunitare locale de evidență a persoanelor;

-O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența , domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;

-H.G.nr. 1375/2006 pentru aprobarea Normei Metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor legale privind evidența , domiciliul , reședința și actele de identitate ale cetățenilor români;

-Legea nr. 119/1996 cu privire la actele de stare civilă;

-H.G. NR. 64/2011 pentru aprobarea Metodologiei cu privire la aplicarea unitară a dispozițiilor în materie de stare civilă;

Prelucrarea datelor cu caracter personal este necesară în scopul interesului legitim ce derivă din prevederile legale susmenționate în mod exemplificativ și nu limitativ.

     Destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal sunt atât cei prevăzuți de lege, cât și cei cărora le sunt furnizate date cu caracter personal în condițiile obținerii consimțământului persoanei vizate. Destinatarii sunt obligați să utilizeze datele cu caracter personal numai pentru destinația stabilită și să asigure protecția acestora, în condițiile legii;

     Perioada pentru care sunt stocate datele cu caracter personal: Permanent.

     Dreptul de acces-click aici

     Dreptul de  rectificare-click aici

     Dreptul de  ștergere-click aici

     Dreptul de restricționare a prelucrării datelor cu caracter personal-click aici

     Dreptul la opoziție a prelucrării datelor cu caracter personal-click aici

     Dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automatizată.

     Dreptul de informare cu privire la incidentele de securitate.

     Dreptul de a retrage consimțământul.

     Dreptul de a depune plângere-la autoritatea de supraveghere competentă, respectiv:

AUTORITATEA NAȚIONALĂ DE SUPRAVEGHERE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONAL.

     Mun . București , Blvd. G-ral Gheorghe Magheru nr. 28-30 Sector 1 cod poștal 010336;

     Tel. +40.318.059.211; Fax.+40.318.059.602;

      e-mail anspdcp@dataprotection.ro