djepcj    În conformitate cu prevederile Legii cadru nr. 153/2017, a fost emisă Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 197/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru personalul angajat în cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj.

    Potrivit art. 33 din Legea cadru nr. 153/2017 se publică veniturile personalului angajat în Cadrul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj, După cum urmează:

    I. Lista funcțiilor

          - Anexa nr. 1 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 197/2017

          - Anexa nr. 2 la Hotărârea Consiliului Județean Cluj nr. 197/2017

    II. Alte drepturi

          - Personalul care exercită activitatea de control financiar preventiv, pe perioada de exercitare a acesteia, beneficiază de o majorare a salariului de baza cu 10%, conform art. 15 din Legea cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice.