djepcjPotrivit Hotarârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 373/27.11.2013 privind aprobarea taxelor speciale pentru activităţile de stare civilă şi de evidenţă a persoanei prestate de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj, se stabilesc urmatoarele taxe speciale:

Nr. crt.  TAXA  CUANTUM 
1. Taxă specială pentru activitaţile de evidentă a persoanei prestate de către Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj, privind furnizarea la nivel teritorial a datelor cu caracter personal din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanei 12 lei
2. Taxă pentru furnizarea datelor cu caracter personal, în regim normal (în termen de 30 zile lucratoare, de la data înregistrării cererii) 12 lei/persona verificata
3. Taxă pentru eliberarea adeverinţei privind existenţa domiciliului în ţară 1 leu/ persoana verificata