djepcjPrin Legea nr. 677/ 2001 - pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date sunt stabilite regulile generale de prelucrare a datelor personale, drepturile persoanelor vizate şi obligaţiile operatorilor.

Este important să ştim că această lege ocroteşte viaţa privată şi familială a cetăţenilor. În consecinţă, te invităm să cunoşti ce trebuie să faci pentru a obţine astfel de date din Registrul Naţional de Evidenţă a Persoanelor (denumită în continuare R.N.E.P.):

Ce sunt datele cu caracter personal - Datele cu caracter personal reprezintă orice informaţii referitoare la o persoană fizică identificată sau identificabilă. Exemple: numele şi prenumele; adresa de domiciliu sau de reşedinţă; data naşterii; datele din actele de stare civilă; seria şi nr. B.I./C.I.; codul numeric personal;

IMPORTANT!
Există şi categorii speciale de date, cum sunt de exemplu: originea rasială sau etnică; convingerile politice, religioase şi filozofice; apartenenţa sindicală; starea de sănătate; viaţa sexuală.

Cine poate solicita furnizarea unor date cu caracter personal din R.N.E.P Persoanele fizice sau juridice pot solicita, în baza unor cereri scrise motivate, comunicarea de date cu caracter personal din Registrul naţional de evidenţă a persoanelor, referitoare la:

• datele de stare civilă (numele, prenumele, data şi locul naşterii, cât şi prenumele părinţilor persoanelor în cauză);

• datele referitoare la actele de identitate eliberate persoanelor despre care sunt solicitate informaţii;

• datele referitoare la domiciliile şi reşedinţele (vizele de flotant) acordate;

• datele referitoare la codul numeric personal atribuit.

Telefon: 0264-450406 interior 111