djepcj 

Potrivit Hotarârii Consiliului Judeţean Cluj nr. 230/2021, Anexa nr.7 privind aprobarea taxelor speciale pentru servicii de stare civilă şi de evidenţă a persoanelor practicate de Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj, se stabilesc urmatoarele taxe speciale:

Nr. crt.  TAXA  CUANTUM 
1. Taxă soluționare cerere depusă 12 lei
2. Taxă urgență privind  furnizarea datelor din Registrul național de evidență a persoanelor (în termen de 48 ore de la data înregistrării cererii) 12 lei/persona verificată
3. Taxă privind furnizarea datelor din Registrul național de evidență a persoanelor 1 leu/ persoana verificată
4. Taxa privind furnizarea datelor din Registrul Național de Evidență a Persoanelor (pentru exploatare în sistem informatic central) 120 lei/ora pentru exploatare în sistem informatic