djepcjCetățenii români au dreptul să solicite emiterea unui certificat care să ateste domiciliul înregistrat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor (R.N.E.P.) în vederea obținerii unor drepturi sau a apărării intereselor acestora din străinătate.

Certificatul privind domiciliul înregistrat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor  este întocmit potrivit Ordonanței Guvernului României nr. 33/2002 privind reglementarea eliberării certificatelor și adeverințelor de către autoritățile publice centrale și locale, astfel cum a fost aprobată cu modificări prin Legea nr. 223/23.04.2002 și a Normelor de lucru privind procurarea şi transmiterea în străinătate a certificatelor şi extraselor de pe actele de stare civilă, precum şi a datelor cu privire la domiciliul şi reşedinţa unor persoane, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 220 din 16.02.2006, cu modificările și completările ulterioare.

Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj eliberează acest certificat pe baza unei cereri, depuse personal sau prin împuternicit cu procură specială ori împuternicire avocațială.

 Documente necesare:

  • Cerere tip completată (Anexa nr. 1 și Anexa nr. 5, după caz)
  • Actul de identitate al solicitantului în original.

La cerere, se poate de asemenea elibera și Formularul standard multilingv care să însoțească certificatul privind domiciliul înregistrat în Registrul Național de Evidență a Persoanelor (Anexa nr.5).