djepcjConform Regulamentului UE 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 cu privire la îmbunătățirea securității cărților de identitate cetățenilor Uniunii Europene și a documentelor de ședere emise cetățenilor Uniunii Europene și ale membrilor familiilor acestora care își exercită dreptul la libera circulație, România era obligată să emită cartea electronică de identitate începând cu 2 august 2021, moment în care s-a lansat proiectul pilot de emitere a cărții electronice de identitate la Direcția de Evidență a Persoanelor a municipiului Cluj-Napoca.

Conform dispozițiilor art. 5, alin. (1) din Regulamentul ( UE) nr. 2019/1157 al Parlamentului European și al Consiliului din 20 iunie 2019 ” cărțile de identitate care nu îndeplinesc cerințele prevăzutela articolul 3 încetează să fie valabile la data expirării lor sau în termen de 3 august 2031, oricare dintre aceste date survine mai întâi”. Ca urmare, cărțile de identitate actuale, emise până la data aplicării Regulamentului, sunt vizate de perioada standard de eliminare treptată enunțată la art. 5, alin. (1), adică acestea sunt acceptate ca documente de călătorie până la data expirării dar nu mai târziu de 3 august 2031. Prin excepție, cărțile de identitate emise până la data aplicării Regulamentului, pentru persoanele care au împlinit vârsta de 70 de ani sunt  acceptate până la data expirării.

Cartea electronică de identitate face obiectul Ordonanței Guvernului nr. 69/2002 privind unele măsuri pentru operaționalizarea sistemului informatic de emitere și punere în circulație a documentelor electronice de identitate și rezidență, cu modificările și completările ulterioare (..) care prevede, la art. 11, alin. (1) că ”punerea în circulație a cărții electronice de identitate și a cărții de identitate simple se realizează, în mod eșalonat, în termen de maxim 18 luni de la data emiterii primei cărți electronice de identitate sau a primei cărți de identitate simple, pe măsura asigurării serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor cu suportul tehnic necesar."