djepcjProgramarea online se adresează persoanelor care solicită eliberarea cărții electronice de identitate în cazul EXPIRĂRII actelor de identitate persoanelor cu vârsta peste 18 ani, cu domiciliul în jud.Cluj.

 

Atenție !!!!

Nu se pot face programări prin email, fax sau telefonic. Programarea este gratuită şi netransmisibilă, iar înainte de completarea programării, solicitantul trebuie să se asigure că deţine toate actele necesare aferente motivului de eliberare a actului de identitate. Durata desfășurării activităților pentru depunerea cererii și a documentelor este de 15 minute pentru fiecare persoană.

O persoană poate face o singură programare.

Accesul la ghişeu în vederea depunerii cererii de eliberare a actului de identitate se face la data şi ora programate.

Neprezentarea la data şi ora programată, neconformitatea datelor din formularul de programare sau lipsa actelor necesare duce la anularea programării.

Nu se fac programări pentru zilele nelucrătoare, stabilite sau anunţate ulterior prin acte normative, zile în care nu se desfăşoară activitate de lucru cu publicul.

Nerespectarea oricărei dispoziţii referitoare la condiţiile de programare în vederea depunerii cererii duce la anularea rezervării. În cazul anulării programării, solicitantul va aplica pentru o nouă programare.

Cererile pentru eliberarea cărţii electronice de identitate se depun personal.

Prin continuarea procedurii de programare online, solicitantul este de acord cu prelucrarea datelor cu caracter personal, cu respectarea condiţiilor de legalitate prevăzute la articolul 6, alin.1, lit.a) şi e) din Regulamentul (UE) 2016/679 al Parlamentului European şi al Consiliului, privind protecţia persoanelor fizice în ceea ce priveşte prelucrarea datelor cu caracter personal şi privind libera circulaţie a acestor date şi de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecţia datelor). Datele personale sunt colectate în scopul efectuării programării şi sunt procesate în condiţii de securitate prin mecanisme automatizate şi asistate de operator, prin intermediul aplicaţiilor informatice administrate de către Direcţia pentru Evidenţa Persoanelor şi Administrarea Bazelor de Date, din cadrul Ministerului Afacerilor Interne, fiind transmise ulterior autorităţilor din cadrul administraţiei publice locale responsabile cu emiterea documentelor.

 

 

PROCEDURA  DE  REZERVARE

Se accesează site-ul https://programare-cei.mai.gov.ro:

Se selectează data la care doriţi să depuneţi cererea;

Se bifează intervalul orar la care vă prezentaţi la ghişeu;

Se completează rubrica “E-mail” cu o adresă validă de e-mail, de pe care se va realiza confirmarea rezervării;

Se completează rubrica “Nume și prenume” cu numele și prenumele persoanei ce se va prezenta la ghiseu;

Se alege motivul eliberării actului din căsuţa “Motiv eliberare”;

 Bifaţi pentru luarea la cunoştinţă de respectarea prevederilor Regulamentului general privind protecţia datelor (GDPR);

Se dă click pe butonul “Solicită rezervare” şi veţi primi un mesaj la adresa de e-mail comunicată mai sus;

In cadrul mesajului se apasă butonul “Confirmă rezervarea”. Aceasta operatie este valabila intr-un interval de 15 minute, de la ora solicitarii rezervării;

Pe ecran va apare confirmarea sub forma unui text și se va trimite un alt mesaj, către aceeași adresă de e-mail. Mesajul va conține rezevarea și va avea în atachament un fișier ce conține un cod QR;

La ghişeu va fi prezentat atât mesajul primit prin e-mail cât și codul QR, pe telefon sau în formă printată. Momentan aplicaţia permite realizarea programărilor într-o fereastră de 31 zile, începând cu data în curs .