djepcjForma și conținutul cărții electronice de identitate  sunt prevăzute în Anexa 5 a Hotărârii de Guvern nr. 295 din 10 martie 2021 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare unitară a dispozițiilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, precum și pentru stabilirea formei și conținutului actelor de identitate, ale dovezii de reședință și ale cărții de imobil.

Cartea electronică de identitate conține datele prevăzute la art. 17 alin. (5) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare și se emite cu respectarea prevederilor Regulamentului (UE) 2019/1.157 al Parlamentului European și al Consiliului privind consolidarea securității cărților de identitate ale cetățenilor Uniunii și a documentelor de ședere eliberate cetățenilor Uniunii și membrilor de familie ai acestora care își exercită dreptul la liberă circulație și are format: ID1, document electronic. Cartea electronică de identitate  conține informații înscrise cu privire la: denumirea statului emitent, tipul documentului,  numele de familie, prenumele, genul titularului (F pentru feminin sau M pentru masculin), cetățenia, data nașterii, codul numeric personal (C.N.P.), numărul documentului, data expirării valabilității, semnătura olografă a titularului, imaginea facială a titularului,  domiciliul, data emiterii și autoritatea emitentă,  zona de citire automată cu caractere identificabile optic (MRZ), zonă cip.