djepcj• Conform prevederilor legale, termenul de soluționare a cererilor pentru eliberarea unui act de identitate sau pentru înscrierea vizei de resedință în actul de identitate este de până la 30 de zile de la data înregistrării cererii la Direcția Județeană de Evidență a Persoanelor Cluj. În situații deosebite, termenul poate fi prelungit cu cel mult 15 zile de către șeful Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj;

• Termenul efectiv de eliberare a actelor de identitate la nivelul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj este de 10 zile lucrătoare;

• În cazul în care un cetățean se află într-o situație deosebită ce poate justifica solicitarea eliberării actului de identitate într-un termen mai scurt de 10 zile lucrătoare (ex. motive medicale, deplasare urgentă în altă localitate sau în alt stat, susținerea unor concursuri de admitere sau examene, efectuarea unor operațiuni notariale/bancare/poștale, etc.), acesta se va adresa lucrătorului de la ghișeu și va prezenta documente în susținere sau se va adresa conducerii instituției (șefului de serviciu), care va analiza și va dispune, după caz, măsuri pentru soluționarea în timp util a cererii acestuia (extras din Îndrumarea nr. 22 din 17.12.2015 a Direcției pentru Evidența Persoanelor și Administrarea Bazelor de Date București).