djepcjATENȚIE !!!

Depunerea cererilor de eliberare a actului de identitate se va desfășura exclusiv prin programare prealabilă pe site-ul www.djepcluj.ro, secțiunea Programări online sau la numărul de telefon 0733504712.

ACTE NECESARE:

Notă:Cetățenii români aflați în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau oficiile consulare ale României din statele respective.

  • CERTIFICATUL DE NAŞTERE - original;
  • DECLARAȚIA UNUIA DINTRE PĂRINȚI ori a unei terțe persoane, din care să rezulte faptul că identitatea declarată în cererea pentru eliberarea actului de identitate, coroborată cu imaginea facială ori cu fotografia atașată cererii, aparține solicitantului;

Notă:Declarația unuia dintre părinți ori a unei terțe persoane se dă în prezența personalului serviciilor publice comunitare de evidență a persoanelor, ori după caz, a celui consular care primește cererea pentru eliberarea actului de identitate.

  • EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, original; 
  • Notă: extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

        

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia care  se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

DECLARAŢIA DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU A GĂZDUITORULUI poate fi dată în ţară, cu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:

  1. poliţistului de siguranţă publică;
  2. notarului public;

         ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

  1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
  2. la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată - unde este cazul);

DOCUMENTE CU CARE SE FACE  DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU-click aici