djepcjContravaloarea taxei privind eliberarea cărții electronice de identitate este de 67 lei și poate fi achitată numerar sau cu cardul la casieria instituției sau prin oficiile poștale/băncile comerciale în contul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj 

RO60TREZ2165006XXX014783, C.U.I.  17637157 Trezoreria Cluj-Napoca.

 

 

Atenție!!!!

Contravaloarea cărții electronice de identitate trebuie achitată anterior depunerii cererii în contul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj și dovada  plății trebuie prezentată la ghișeu împreună cu documentele necesare eliberării cărții electronice de identitate.