djepcjATENȚIE !!!

Depunerea cererilor pentru eliberarea actului de identitate ca urmare a schimbării fizionomiei, se va desfășura exclusiv prin programare prealabilă pe site-ul www.djepcluj.ro, secțiunea Programări online sau la numărul de telefon 0733504712.

IMPORTANT

 • Actul de identitate care conţine o imagine ce nu mai este în concordanţă cu realitatea trebuie schimbat.
 • În termen de 15 zile de la constatarea situației, cetăţeanul este obligat să solicite eliberarea unei noi cărţi de identitate.
 • Solicitarea eliberării cărții de identitate se face la:
  • Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor pe raza căruia se stabilește domiciliul,  personal sau prin împuternicit cu procură specială autentificată la Misiunea Diplomatică/Oficiul Consular al României pentru cei care se află temporar în străinătate;
 • Cartea de identitate se înmânează personal titularului sau prin împuternicit pe bază de procură specială autentificată la notarul public român sau pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice/oficiile consulare de carieră ale României din străinătate sau pe bază de procură întocmită la autoritățile străine competente, caz în care procura va fi prezentată tradusă și legalizată;

ACTE NECESARE

 • CEREREA pentru eliberarea cărţii de identitate  se imprimă faţă verso, pe o singură foaie sau se obţine de la sediul instituţiei se completează cu majuscule și va fi semnată în fața lucrătorului de la ghișeu;Click aici pentru descărcarea cererii - Atenție: se listează față-verso (timp mediu de completare 3 minute)
 • ACTUL DE IDENTITATE(actul de identitate valabil rămâne în posesia titularului până la data înmânării noului document, făcându-se menţiune despre acest aspect pe cererea de eliberare a actului de identitate);
 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE original;
 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE, în cazul persoanelor căsătorite sau al soţului supravieţuitor, după caz original;
 • CERTIFICATUL DE DIVORȚ/ HOT. JUDECĂTOREASCĂ DE DIVORŢ DEFINITIVĂ / IREVOCABILĂ , original;

NOTĂ

 • ÎN CAZUL ÎN CARE SOLICITANTUL NU POATE PREZENTA CERTIFICATUL DE DIVORȚ/HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DE DIVORȚ/ dovada statutului civil și după caz a numelui se poate face cu CERTIFICATUL DE NAŞTERE SAU DE CĂSĂTORIE CU MENŢIUNEA DE DIVORŢ - original;

Notă: în cazul modificărilor intervenite în străinătate cu privire la datele de stare civilă, solicitantul actului de identitate prezintă certificatul de naştere sau de căsătorie cu menţiunile aplicate care să dovedească statutul civil şi numele pe care solicitantul le are la data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate;

 • EXTRASUL DE CARTE FUNCIARĂ SAU DOCUMENTUL CU CARE SE FACE DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU, original; 

Notă: extrasul de carte funciară trebuie să fie obţinut cu cel mult 30 de zile anterior datei depunerii cererii şi poate fi prezentat şi în format electronic;

În situaţia în care solicitantul nu este titularul dreptului de proprietate asupra imobilului, este necesară declaraţia de primire în spaţiu a găzduitorului, însoţită de actul de proprietate al acestuia care  se consemnează pe cerere în prezenţa lucrătorului de evidenţă;

DECLARAŢIA DE PRIMIRE ÎN SPAŢIU A GĂZDUITORULUI poate fi dată în ţarăcu cel mult 90 de zile înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate în faţa:

 1. poliţistului de siguranţă publică;
 2. notarului public;

         ori, în străinătate, cu cel mult 6 luni înainte de data depunerii cererii pentru eliberarea actului de identitate:

 1. la misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din străinătate;
 2. la autorităţile străine competente (în acest caz, declaraţia de primire în spaţiu va fi prezentată tradusă, legalizată şi apostilată - unde este cazul);

DOCUMENTE CU CARE SE FACE  DOVADA ADRESEI DE DOMICILIU-click aici