djepcjATENȚIE !!!

Depunerea cererilor de eliberare a actului de identitate se va desfășura exclusiv prin programare prealabilă pe site-ul www.djepcluj.ro, secțiunea Programări online sau la numărul de telefon 0733504712.

IMPORTANT

 • În termen de 15 zile de la împlinirea vârstei de 14 ani, cetăţenii români sunt obligaţi să solicite eliberarea actului de identitate însoțiți de un părinte sau de reprezentantul legal;
 • Solicitarea eliberării actului de identitate se face la Serviciul Public Comunitar de Evidență a Persoanelor pe raza căruia își stabilește domiciliul personal sau la Misiunea Diplomatică/Oficiul Consular al României pentru cei care se află temporar în străinătate numai după data împlinirii vârstei de 14 ani;
 • Primul act de identitate nu se eliberează pe bază de procură specială;
 • Actul de identitate se înmânează personal titularului sau prin împuternicit pe bază de procură specială autentificată la notarul public român sau pe bază de procură specială autentificată la misiunile diplomatice sau oficiile consulare de carieră ale României din străinătate sau pe bază de procură întocmită la autoritățile străine competente, caz în care procura va fi prezentată tradusă și legalizată;

ACTE NECESARE:

 • CEREREA pentru eliberarea cărţii de identitate - se imprimă faţă verso, pe o singură foaie sau se obţine de la sediul instituţiei se completează cu majuscule și va fi semnată atât de către minor cât şi de către unul dintre părinţi, sau, după caz, de reprezentantul său legal în fața lucrătorului de la ghișeu.Click aici pentru descărcarea cererii - Atenție: se listează față-verso (timp mediu de completare 3 minute)
 • CERTIFICATUL DE NAŞTERE - original;
 • CERTIFICATUL DE CĂSĂTORIE AL PĂRINŢILOR ori CERTIFICATUL DE DIVORŢ ÎNSOŢIT DE ACORDUL PARENTAL privind stabilirea domiciliului copiilor minori / HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DE DIVORŢ DEFINITIVĂ/ IREVOCABILĂ-original;

NOTĂ:

 • ÎN CAZUL ÎN CARE PĂRINTELE NU POATE PREZENTA CERTIFICATUL DE DIVORȚ/HOTĂRÂREA JUDECĂTOREASCĂ DE DIVORȚ/ dovada statutului civil și după caz a numelui se poate face cu CERTIFICATUL DE NAŞTERE SAU DE CĂSĂTORIE CU MENŢIUNEA DE DIVORŢ - original;

 

 • ACTUL DE IDENTITATE AL UNUIA DINTRE PĂRINŢI sau AL REPREZENTANTULUI LEGAL/PERMIS DE ȘEDERE PERMANENTĂ (părinte cetățean străin) - original (document cu care se realizează şi dovada adresei de domiciliu);
 • CHITANȚA ÎN VALOARE DE 7 LEI;Click aici.

 !!! Atunci când autoritatea părintească se exercită de ambii părinţi, având domicilii diferite, iar minorul locuieşte în mod statornic la unul dintre aceştia, cererea pentru eliberarea actului de identitate se semnează de către părintele la care minorul are domiciliul, nefiind necesară şi semnătura celuilalt părinte;

!!! Atunci când instanţa a hotărât ca locuinţa minorului să fie la unul dintre părinţi, iar minorul locuieşte statornic la celălalt părinte, este necesară declaraţia de consimţământ a părintelui la care instanţa a hotărât că are locuinţa, din care să rezulte că este de acord ca în actul de identitate al minorului să fie înscris domiciliul la adresa la care acesta locuieşte statornic;

Declaraţia poate fi dată:

 • la ghişeu, în faţa personalului Serviciului Evidență Persoane.;
 • în faţa personalului oficiului consular/a misiunii diplomatice a României din statul în care părintele se află;
 • la notarul public român;
 • la autorităţile străine competente, situaţie în care declaraţia va fi tradusă şi legalizată, respectiv apostilată, dacă este cazul;

În situaţia în care hotărârea judecătorească definitivă/irevocabilă privind încredinţarea minorului a fost pronunţată în străinătate, aceasta se prezintă, în original, însoţită de traducerea legalizată, precum şi de hotărârea prin care a fost investită cu formulă executorie.