djepcjObiectivele în domeniul calităţii Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj:

Satisfacţia cetăţenilor/beneficiarilor prin oferirea serviciilor de calitate şi printr-o servire promptă şi ireproşabilă
• soluţionarea cererilor să se realizeze la termene mai reduse decât cele prevăzute în Normele legale;
• onorarea comenzilor de materiale tehnice, imprimate şi consumabile până la data stabilită cu clientul, asigurându-se în permanenţă existenţa acestora în magazia unităţii.

Revizuirea periodică a programelor de calitate
• analiza rezultatelor obţinute din perspectiva managementului calităţii (evaluarea satisfacţiei cetăţenilor/beneficiarilor, evaluarea Sistemului de Management al Calităţii, evaluarea proceselor de bază derulate la nivelul instituţiei);

Instruirea personalului propriu în domeniul managementului calităţii
• efectuarea auditului intern conform planului de audit;
• formarea angajaţilor responsabili în domeniul managementului calităţii (auditor, reprezentantul managementului) prin participare la cursuri.

Realizarea şi îmbunătăţirea programului anual al serviciilor oferite
• analiza posibilităţilor de îmbunătăţire a calităţii organizării si desfăşurării procedurilor pe parcursul anului, activităţi care decurg din modificarea cadrului legislativ, a Radiogramelor primite de la DEPABD, a dispoziţiilor emise de conducerea instituţiei, precum şi a recomandărilor cetăţenilor/beneficiarilor, evidenţiate în Chestionare.

Asigurarea transparenţei în ceea ce priveşte activitatea DJEP Cluj
• actualizarea atribuţiilor legale specifice, acţiunilor, evenimentelor, comunicatelor de presă, precum şi a altor informaţii de interes public, pe pagina web a instituţiei;
• actualizarea datelor de contact şi a altor informaţii de interes public, la avizier, cât şi prin alte mijloace de informare.

Satisfacţia clientului, referitoare la serviciile oferite de personalul instituţiei prin flexibilitate şi profesionalism
• adaptarea programului de lucru dar şi a procedurilor de soluţionare a tuturor categoriilor de lucrări în funcţie de specificul şi particularităţile existente sau solicitate;
• participarea angajaţilor, în funcţie de bugetul aprobat, la programe de perfecţionare, convocări şi instructaje pe diverse domenii.

Acţiunile corective şi preventive
• înregistrarea oportunităţilor şi asigurarea că acţiunile sunt luate pentru a corecta şi a preveni neconformităţile referitoare la serviciile oferite cetăţeanului;
• obţinerea şi procesarea corectă a comunicărilor interne şi externe cu privire la acţiunile preventive propuse de angajaţi şi a problemelor ridicate de client.