djepcjIOAN-EMILIAN ROȘCA
DIRECTOR EXECUTIV


CLAUDIA-MARIA GREȚA
ŞEF SERVICIU EVIDENŢĂ PERSOANE

NATALIA – VICTORIA MISZTI – CHIFOR
ŞEF SERVICIU STARE CIVILĂ


ROMAN-CRISTIAN GROAPĂ
ŞEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL ŞI ASIGURARE TEHNICO-MATERIALĂ

SORINA-LAVINIA TRIFU
ŞEF BIROU JURIDIC-CONTENCIOS,
ŞI RESURSE UMANE