djepcjTRIFU SORINA LAVINIA
DIRECTOR EXECUTIV


GREȚA CLAUDIA-MARIA
ŞEF SERVICIU EVIDENŢĂ PERSOANE

MISZTI – CHIFOR NATALIA – VICTORIA
ŞEF SERVICIU STARE CIVILĂ


GROAPĂ ROMAN-CRISTIAN
ŞEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL ŞI ASIGURARE TEHNICO-MATERIALĂ

BUGNER CRISTIAN-LUCIAN
ŞEF BIROU JURIDIC-CONTENCIOS,
INTEGRARE EUROPEANĂ ŞI RESURSE UMANE