djepcjCARMEN-MIHAELA FILIP
DIRECTOR EXECUTIV


CLAUDIA-MARIA GREȚA
ŞEF SERVICIU EVIDENŢĂ PERSOANE

NATALIA – VICTORIA MISZTI – CHIFOR
ŞEF SERVICIU STARE CIVILĂ


ROMAN-CRISTIAN GROAPĂ
ŞEF SERVICIU FINANCIAR CONTABIL ŞI ASIGURARE TEHNICO-MATERIALĂ

COSMIN-TRAIAN MAGLAS
ŞEF BIROU JURIDIC-CONTENCIOS,
ŞI RESURSE UMANE