djepcjBINE AȚI VENIT!

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj, este înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Cluj şi funcţionează ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, sub autoritatea administraţiei publice judeţene, având ca scop exercitarea competenţelor ce-i sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, stare civilă şi eliberarea documentelor în sistem de „GHIŞEU UNIC”.

Activitatea direcţiei se desfăşoară în interesul persoanelor fizice şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în aplicarea legii.

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj nu întocmește cărți de identitate provizorii și nici certificate de stare civilă. Pentru obținerea/preschimbarea unui act de identitate provizoriu, cetățenii se vor adresa Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor la care este arondată localitatea în care are sau dorește să-și stabilească domiciliul. Înregistrarea nașterii/căsătoriei/decesului care au loc în România se face în localitatea unde a avut loc evenimentul.


Program cu publicul

Luni PRELUARI ACTE:08.00-13.30 14.00-15.30 ELIBERARI ACTE:08.00-13.30 14.00-15.30
Marți

PRELUARI ACTE:08.00-13.30 14.00-18.00 ELIBERARI ACTE:08.00-13.30 14.00-18.30

Miercuri PRELUARI ACTE:08.00-13.30 14.00-15.30 ELIBERARI ACTE:08.00-13.30 14.00-15.30
Joi PRELUĂRI ACTE:08.00-13.30 14.00-15.30 ELIBERĂRI ACTE:08.00-13.30 14.00-15.30
Vineri PRELUĂRI ACTE:08.00-13.00 ELIBERĂRI ACTE:08.00-13.00


PROGRAM SECRETARIAT:

LUNI-JOI 8.00-13.30/14.00-15.30

MARȚI 8.00-13.30/14.00-18.30

VINERI    8.00-13.00

Adresa: Str. Aviator Bădescu, nr. 7-9

PROGRAMARE ONLINE 

Programări telefonice la nr.0733504712

GHIDUL PACIENTULUI-COVID-19

Mesaj Important

ACCESUL PERSOANELOR în incinta instituției este permis doar celor care conform H.G. nr.34/2022:

-fac dovada vaccinării împotriva virusului SARS-COV-2 și pentru care au trecut 10 zile de la finalizarea schemei complete de vaccinare;

-prezintă rezultatul negativ al unui test RT-PCR pentru infecția cu SARS-COV-2 nu mai vechi de 72 de ore ori rezultatul negativ certificat al unui test antigen rapid pentru infecția cu SARS -COV-2 nu mai vechi de 48 de ore;

-se află în perioada cuprinsă între a 15-zi și a 180-a zi ulterioară confirmării infectării cu virusul SARS-COV-2.

De asemenea solicitările de furnizare a datelor cu caracter personal, recomandăm să se transmită on-line pe adresa de e-mail a instituției:djep_cluj@cj.e-adm.ro sau la nr.de fax 0264-450405, iar persoanele care nu au posibilitatea de a utiliza aceste mijloace de comunicare vor avea acces în instituție cu respectarea condițiilor menționate mai sus.

COMUNICAT

PROGRAM  RELAȚII CU PUBLICUL

             In conformitate cu prevederile art. 4, alin. 5 din Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale cap. IX, art. 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 70/14.05.2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2  „Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări”.

             Întrucât actele de identitate al căror termen a expirat începând cu data de 01.03.2020, sunt valabile potrivit Legii nr. 55/2020, acestea pot fi utilizate de către cetățeni în relația cu instituțiile publice, persoane juridice de drept privat, care au obligația de a le accepta.

            În vederea prevenirii răspândirii SARS-CoV-2, accesul în cadrul instituției se va face cu respectarea  următoarelor măsuri de protecţie:

- obligativitatea purtării măștilor de protecție;

- dezinfectarea obligatorie a mâinilor la intrarea în sediu;

- respectarea distanței minime de 2 m între oricare două persoane;

- triaj epidemiologic constând în controlul temperaturii ( nu se permite accesul persoanelor a căror temperatură corporală măsurată la intrarea în incintă depășește 37,3˚C);

- respectarea fluxurilor de intrare/ieșire stabilite la sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj.

            Pentru a veni în sprijinul cetățenilor, începând cu data de 17.07.2020 activitatea de depunere a cererilor de eliberare a actului de identitate se va desfășura exclusiv prin programare prealabilă pe site-ul www.djepcluj.ro, secțiunea Programări online sau la numărul de telefon 0733504712. În situaţia în care cetăţeanul nu se poate prezenta la ora stabilită va solicita o reprogramare.

            Depunerea actelor pentru obținerea cărții de identitate se va face la Ghișeul 9, în zilele de luni, miercuri, joi în intervalul  orar 08.00-13.30, 14.00-15.30, marți în intervalul orar 08.00-13.30 și 14.00-18.00, iar vineri în intervalul orar 08.00-13.00.

            Persoanele care sunt programate trebuie să se prezinte la ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului, respectiv accesul a 4 persoane  (2 persoane la ghișeu și 2 persoane în spațiul destinat publicului), menținând distanța de 2 m între persoane, precum și între ele și angajații Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj de la ghișeu. Solicitantul actului de identitate va înlătura masca de protecție în momentul preluării imaginii.

           Accesul în sediul instituției în vederea depunerii cererilor de eliberare a cărților de identitate va fi permis doar solicitanților și, după caz, a proprietarului spaţiului de locuit, iar în situaţia minorului şi a părintelui sau reprezentantului legal, în baza programărilor online sau a celor telefonice și a documentului de identitate, în original.

            În ceea ce privește ridicarea cărților de identitate se va face în baza tichetului eliberat la depunerea cererii, accesul în instituție în sediul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj se va face urmare a programării comunicate la depunerea cererii la Ghișeul 10, în zilele de luni, miercuri, joi în intervalul  orar 08.00-13.30, 14.00-15.30, marți în intervalul orar 08.00-13.30 și 14.00-18.30, iar vineri în intervalul orar 08.00-13.00 (interval orar precizat în zona de Program Relații cu publicul).

            Contravaloarea cărții de identitate ( 7 lei ) poate fi achitată numerar sau cu cardul la casieria instituției sau prin oficiile poștale/băncile comerciale în contul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj  RO57TREZ21621G335000XXXX, C.U.I.  17637157 Trezoreria Cluj-Napoca.

DIRECTOR EXECUTIV

CARMEN-MIHAELA FILIP

HARTA JUDEȚULUI CLUJ