djepcjBINE AȚI VENIT!

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj, este înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Cluj şi funcţionează ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, sub autoritatea administraţiei publice judeţene, având ca scop exercitarea competenţelor ce-i sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, stare civilă şi eliberarea documentelor în sistem de „GHIŞEU UNIC”.

Activitatea direcţiei se desfăşoară în interesul persoanelor fizice şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în aplicarea legii.

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj nu întocmește cărți de identitate provizorii și nici certificate de stare civilă. Pentru obținerea/preschimbarea unui act de identitate provizoriu, cetățenii se vor adresa Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor la care este arondată localitatea în care are sau dorește să-și stabilească domiciliul. Înregistrarea nașterii/căsătoriei/decesului care au loc în România se face în localitatea unde a avut loc evenimentul.


Mesaj Important

COMUNICAT

PROGRAM  SPECIAL RELAȚII CU PUBLICUL

 

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj, instituţie publică de interes judeţean care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, aduce la cunoștința publicului următoarele:

            In conformitate cu prevederile art. 4, alin. 5 din Legea nr. 55/15.05.2020 privind unele măsuri pentru prevenirea și combaterea efectelor pandemiei de COVID-19 și ale cap. IX, art. 45 din Ordonanța de Urgență a Guvernului României nr. 70/14.05.2020 privind reglementarea unor măsuri, începând cu data de 15 mai 2020, în contextul situației epidemiologice determinate de răspândirea coronavirusului SARS-CoV-2, pentru prelungirea unor termene, pentru modificarea și completarea Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, a Legii educației naționale nr. 1/2011, precum și a altor acte normative,  „Valabilitatea documentelor eliberate de instituțiile și autoritățile publice, precum și de entitățile private autorizate conform legii se menține pe toată perioada stării de alertă, precum și pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestei stări ”

(cartea de identitate, precum și cartea de identitate provizorie ).

            În vederea prevenirii răspândirii SARS-CoV-2, accesul în cadrul instituției se va face cu respectarea  următoarelor măsuri de protecţie:

- triaj epidemiologic constând în controlul temperaturii ( nu se permite accesul persoanelor a căror temperatură corporală măsurată la intrarea în incintă depășește 37,3˚C);

- dezinfectarea obligatorie a mâinilor;

- obligativitatea purtării măştilor de protecţie;

- respectarea distanţei minime de 2 m între oricare două persoane.

            Începând cu data de 18.05.2020, pe perioada stării de alertă, activitatea de depunere a cererilor de eliberare a actului de identitate se va desfășura exclusiv prin programare prealabilă pe site-ul www.djepcluj.ro, secțiunea Programări online sau la numărul de telefon 0733504712. În situaţia în care cetăţeanul nu se poate prezenta la ora stabilită va solicita o reprogramare.

          Depunerea actelor pentru obținerea cărții de identitate se va face, în intervalul orar 8.00-12.00 în zilele de luni, marți, miercuri, joi, vineri.

         Persoanele care sunt programate trebuie să se prezinte la ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului, respectiv accesul a 4 persoane  (2 persoane la ghișeu și 2 persoane în spațiul destinat publicului), menținând distanța de 2 m între persoane, precum și între ele și angajații DJEP Cluj de la ghișeu. Solicitantul actului de identitate va înlătura masca de protecție în momentul preluării imaginii.

           Accesul în sediul instituției în vederea depunerii cererilor de eliberare a cărților de identitate va fi permis doar solicitanților și, după caz, a proprietarului spaţiului de locuit, iar în situaţia minorului şi a părintelui sau reprezentantului legal, în baza programărilor online sau a celor telefonice și a documentului de identitate, în original.

În ceea ce privește ridicarea cărților de identitate se va face în baza tichetului eliberat la depunerea cererii, accesul în instituție în sediul DJEP Cluj se va face urmare a programării comunicate la depunerea cererii, în intervalul orar 14.00-15.00 în zilele de luni, marți, miercuri, joi, respectiv vineri în intervalul 12.00-13.00.

         Contravaloarea cărții de identitate ( 7 lei ) poate fi achitată numerar/cardul la casieria instituției sau prin oficiile poștale/băncile comerciale în contul Direcției Județene de Evidență a Persoanelor Cluj  RO57TREZ21621G335000XXXX, C.U.I.  17637157 Trezoreria Cluj-Napoca.

           

DIRECTOR EXECUTIV

SORINA-LAVINIA TRIFU

HARTA JUDEȚULUI CLUJ