djepcjBINE AȚI VENIT!

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj, este înfiinţată în baza Ordonanţei Guvernului nr. 84/2001, cu modificările şi completările ulterioare, prin hotărâre a Consiliului Judeţean Cluj şi funcţionează ca instituţie publică de interes judeţean, cu personalitate juridică, sub autoritatea administraţiei publice judeţene, având ca scop exercitarea competenţelor ce-i sunt date prin lege, pentru punerea în aplicare a prevederilor actelor normative care reglementează activitatea de evidenţă a persoanelor, stare civilă şi eliberarea documentelor în sistem de „GHIŞEU UNIC”.

Activitatea direcţiei se desfăşoară în interesul persoanelor fizice şi al comunităţii, în sprijinul instituţiilor statului, exclusiv pe baza şi în aplicarea legii.

Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj nu întocmește cărți de identitate provizorii și nici certificate de stare civilă. Pentru obținerea/preschimbarea unui act de identitate provizoriu, cetățenii se vor adresa Serviciului Public Comunitar Local de Evidență a Persoanelor la care este arondată localitatea în care are sau dorește să-și stabilească domiciliul. Înregistrarea nașterii/căsătoriei/decesului care au loc în România se face în localitatea unde a avut loc evenimentul.


Mesaj Important

PROGRAM SPECIAL RELATII CU PUBLICUL

       

        Prin Decretul nr. 195/2020 privind înştiinţarea stării de urgenţă pe teritoriul României, Ordonanţele Militare emise până în prezent privind măsurile de prevenire a răspândirii COVID-19 și în conformitate cu prevederile prevederile art, 332 alin. (1) din O.U.G. nr. 34/2020, Valabilitatea documentelor eliberate de instituţiile si autorităţile publice se menţine pe toată perioada stării de asediu sau a stării de urgență, precum si pentru o perioadă de 90 de zile de la încetarea acestor stări” (cărți de identitate, cărți de identitate provizorii, mențiuni de stabilire a reședinței).

          În considerarea dispoziţiilor legale enunţate mai sus şi a prevederilor art. 1 din Ordonanţa Militară nr. 3/24.03.2020 care reglementează în mod clar şi fără echivoc cazurile pentru care cetăţenii pot circula în afara locuinţei/gospodăriei,  cererile pentru eliberarea actelor de identitate ca urmare a expirării termenului de valabilitate, indiferent dacă au expirat în timpul stării de urgentă sau anterior acestei perioade, vor fi depuse la serviciul public comunitar de evidenţă a persoanelor de la locul de domiciliu/reședință, după încetarea stării de urgentă.

În perioada 01.04.2020-16.04.2020, se suspendă activitatea de depunere  a cererilor de eliberare a cărților de identitate și de înscriere a mențiunii privind stabilirea reședinței la sediul Direcției Județene de Evidența Persoanelor Cluj, cu excepția cazurilor  deosebite, potrivit dispozițiilor art. 14. alin. (6) din O.U.G. nr. 97/2005 privind evidența, domiciliul, reședința și actele de identitate ale cetățenilor români, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Facem precizarea că, situația deosebită în care se poate afla solicitantul trebuie să fie prevăzută de unul dintre motive:  pierderea, furtul, distrugerea actului de identitate.

       Prin urmare, cererea de eliberare a actului de identitate pentru cazurile enunțate mai sus, se depune exclusiv prin programare prealabilă pe site-ul www.djepcluj.ro, secțiunea Programări online sau la numărul de telefon 0733504712.

         În cazul în care se solicită eliberarea actului de identitate pentru un alt motiv decât pierdere, furt ori distrugere, solicitantul trebuie să dovedească situaţia deosebită cu un document justificativ, transmis la data efectuării programării la adresa de e-mail: djepcluj@mail.rdscj.ro.

            Depunerea actelor pentru obținerea cărții de identitate se va face, în intervalul orar 8.00-12.00 în zilele de luni, miercuri, joi, vineri, respectiv 14.00-17.00 în fiecare zi de marți.

            Persoanele care sunt programate trebuie să se prezinte la ora de programare și să evite așteptarea suplimentară în spațiile destinate publicului, respectiv accesul a 3 persoane (1 persoană la ghișeu și 2 persoane în spațiul destinat publicului), menținând distanța de 1,5 m între ele, precum și între ele și angajații DJEP Cluj de la ghișeu.

            Accesul în sediul instituției în vederea depunerii cererilor de eliberare a cărților de identitate va fi permis doar solicitanților și, după caz, reprezentanților legali ai acestora, în baza programărilor online sau a celor telefonice și a documentului de identitate, în original, după caz.

            În ceea ce privește ridicarea cărților de identitate se va face în baza tichetului eliberat la depunerea cererii, accesul în instituție în sediul DJEP Cluj se va face urmare a programării comunicate la depunerea cererii, în intervalul orar 14.30-15.30 în zilele de luni, miercuri, joi, vineri 12.00-13.00, respectiv 17.00-18.30 în zilele de marți.

            În cazul în care starea de urgență va fi prelungită sau situația epidemiologică nu va cunoaște îmbunătățiri semnificative, programul de lucru cu publicul va rămâne în continuare redus.

                                                           DIRECTOR EXECUTIV

                                                          SORINA-LAVINIA TRIFU

HARTA JUDEȚULUI CLUJ