Compartiment Regim Evidență și Ghișeu Unic
 
Direcţia Judeţeană de Evidenţă a Persoanelor Cluj, cu sediul în Loc. Cluj-Napoca, Str. Aviator Bădescu Nr.7-9, instituţie care funcţionează sub autoritatea Consiliului Judeţean Cluj, reaminteşte că, începând cu data de 14.01.2010, eliberează cărţi de identitate pentru toţi locuitorii Judeţului Cluj în următoarele cazuri:

- la împlinirea vârstei de 14 ani;
- la expirarea termenului de valabilitate;
- dacă s-a modificat numele sau prenumele titularului;
- în cazul schimbării domiciliului;
- în cazul schimbării denumirii sau rangului localităților și străzilor, al renumerotării imobilelor, sau rearondării acestora, al înființării localităților sau străzilor;
- în cazul atribuirii unui nou C.N.P.;
- în cazul deteriorării actului de identitate;
- în cazul pierderii, furtului sau distrugerii actului de identitate;
- când forografia din actul de identitate nu mai corespunde cu fizionomia titularului;
- în cazul schimbării sexului;
- în cazul anulării;


Program de lucru cu publicul
Luni

8.00 - 11.45
12.00 - 15.30
Pauză de masă :11.45-12.00
Marţi
8.00 - 11.45
12.00 - 18.30
Pauză de masă :11.45-12.00
Miercuri-Joi
8.00 - 11.45
12.00 - 15.30
Pauză de masă :11.45-12.00
Vineri
8.00 - 11.45
12.00 - 13.00
Pauză de masă :11.45-12.00

CAMERA 9 - PRELUĂRI CERERI ÎN VEDEREA ELIBERĂRĂRII CĂRŢII DE IDENTITATE /VIZEI DE REŞEDINŢĂ
CAMERA 9 - ELIBERĂRI CĂRŢI DE IDENTITATE
TELEFON: 0264-450406 interior 106 sau 120


În atenţia cetăţenilor care se adresează Direcţiei Judeţene de Evidenţă a Persoanelor Cluj:

Cererile pentru eliberarea actelor de identitate se depun personal, iar cărţile de identitate se eliberează titularilor. În situaţia în care solicitantul nu se află în țară, mandatarul va prezenta procura pe care se află aplicată fotografia titularului, autentificată de misiunea diplomatică sau oficiul consular de carieră al României din statul în care se afla solicitantul. În cuprinsul procurii este necesar să se regăsească referirea expresă la obiectul mandatului.

Cetăţenii români aflaţi în străinătate pot depune cererea pentru eliberarea primului act de identitate împreună cu documentele prevăzute de lege la misiunile diplomatice sau la oficiile consulare ale României din statul respectiv.

Documentele cu care se face dovada numelui, prenumelui, cetăţeniei și a domiciliului, necesare eliberării actului de identitate, se prezintă în original și copie xerox.